dinsdag 29 oktober 2013

De stand van de huidige man

Iedere vrijdagavond vult ons huis zich met vrienden van man. Zij zetten zich om de grote tafel en spelen. Rol, Mage wars, X-wing. Magiërs, ruimteschepen, strategiën en achthoekige dobbelstenen. Een groep vrienden die zich vermaakt met het spelen van spellen voor volwassenen. Ik maak wel eens een flauwe grap; met een vijf jaar jongere echtgenoot scherts ik, en schertst hij, soms met een generatiekloof die ons echtelieden parten speelt. Maar in werkelijkheid zie ik niet meer en niet minder dan een groep vrienden die zich vermaakt met het spelen van spellen voor volwassenen.

Dat zie ik verkeerd, weet ik nu. Onlangs werd mij door mijn man uitgelegd dat er achter dit onschuldig tijdverdrijf van volwassen mannen een maatschappelijke verschuiving zit die gepaard gaat met de verankering van bepaalde mensenrechten in de hedendaagse maatschappij. En wel als volgt.

Lang werd aangenomen dat, om volwassen te zijn, je je moest onderscheiden van de jeugd in je doen en laten. Werden vroeger de ouderen in veel sterkere mate gerespecteerd dan de jeugd, tegenwoordig wordt er veel meer nadruk gelegd op jongeren, op de rechten van het kind. De sociale status van volwassenen, de waardering vanuit de maatschappij voor de ouderen neemt af, terwijl de sociale status van het kind toeneemt. Als gevolg hiervan wordt tegenwoordig meer geaccepteerd dat volwassenen zich gedragen als jongeren en zich bezig houden met zaken die voorheen als “kinderlijk” werden gezien, zoals het spelen van spellen. Heden ten dage hoeft men zich niet meer als oudere te positioneren om volwassen te zijn. En dus spelen volwassen mannen spellen zoals kinderen doen. De maatschappij is in beweging, denkbeelden veranderen. De volwassen man is volwassen maar hoeft dit niet meer uit te dragen.

Aldus mijn man, fanatiek spellenspeler en bezitter van een master in de rechten van het kind. Ik moet mijn flauwe grappen voortaan maar op iemand anders richten, want mijn man is wel erg wijs voor zijn leeftijd.
Oktober 2013

2 opmerkingen: