dinsdag 25 maart 2014

De juf

Of ik tijd en zin had om Engelse les te geven, werd mij vanuit werk gevraagd. Ik had tijd en zin, en zo werd ik tijdelijk juf. Mijn leerlingen zijn vluchtelingen, vrouwen, die hervestigd zullen worden in een Engelstalig land. Gevlucht uit buurland C., waar ze hun leven niet zeker waren. Vrouwen met een gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, die de bescherming van hun land niet konden inroepen. Ze lieten alles achter, hun familie, vrienden, hun huis, werk, hun bestaan, hun leven. Op de vlucht, hopend op een veilige toekomst, voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. En toen ze eindelijk dachten vooruit te kunnen kijken, bleek V. niet de veilige haven te zijn waarop ze hadden gehoopt. Weliswaar formeel erkend als vluchteling, voorzien van de meest noodzakelijke hulp, een plek om te wonen en een bescheiden inkomen, maar niettemin zonder vooruitzicht op een veilige toekomst.


“Women at risk”, worden ze in vakjargon genoemd. In het land waar ze zijn erkend als vluchteling, vinden ze niet de bescherming waar ze recht op hebben. Mijn leerlingen werden misbruikt, mishandeld, uitgebuit. En godzijdank kwamen ze in aanmerking voor hervestiging in een derde land, voor hen de enige duurzame, veilige en haalbare oplossing. Maar hervestiging is een ingrijpende ervaring. Voor het eerst in het vliegtuig. Voor het eerst winter. Een hen volstrekt onbekende taal. Een geheel nieuwe cultuur. Ik zie ze met elke les groeien. We praten over de op handen zijnde veranderingen. Over het reizen per vliegtuig, over winter. Over hun twijfels en onzekerheden. We oefenen Engelse woordjes en grammatica. Vol enthousiasme gooien ze zich op de voor hen bijna onuitspreekbare klanken en gemotiveerd maken ze hun huiswerk. Het feit dat ze daar, in hun nieuwe land, de mensen kunnen begroeten, de weg kunnen vragen en zelfstandig hun boodschappen kunnen doen, geeft ze rust en zelfvertrouwen. 


Ik ben officieel geen juf. Ik heb nooit eerder les gegeven. Maar tien jaar lang heb ik voor en met vluchtelingen gewerkt. Ik ken hun verhalen, hun verdriet, en hun hoop. En nu, na een paar jaar verlof, mag ik weer met ze werken, zij het in deze nieuwe hoedanigheid. Ik weet niet of ik straks in ons volgende land weer binnen de organisatie aan de slag zal gaan. Misschien zal de beste beslissing voor ons gezin zijn dat ik mijn baan opzeg. Ik voel nog steeds bij tijd en wijle een zekere onrust, als ik er aan denk dat ik wellicht niet terug zal keren. Maar in hun zoektocht naar een toekomst, hebben mijn leerlingen ook mij geholpen bij het zoeken naar mijn toekomst. Humanitair werk kan je ook op kleine schaal doen. De voldoening is er niet minder om. Bovendien zijn er overal ter wereld mensen die een hand van een medemens goed kunnen gebruiken. Als het geen vluchtelingen zijn, dan zijn het misschien eenzame ouderen. Of kinderen. Als werk er niet meer is, zijn er nog steeds mogelijkheden te over om mijzelf nuttig te maken op een manier die mij voldoende voldoening schenkt. Een geruststellende gedachte. Want hoewel ik er naar de buitenwereld toe nooit problemen mee heb gehad dat ik nu niet werk en ook nooit de druk heb gevoeld om er verantwoording voor af te leggen, heb ik er met mezelf nog wel eens een discussie over gevoerd. 

Maar dat is nu achter de rug. Vergeleken bij de moed van mijn leerlingen die het aandurven om helemaal alleen weer helemaal opnieuw te beginnen in een land waar alles zo helemaal anders is, zou de stap van werknemer naar vrijwilliger een sprong van niks zijn. Hetzelfde doen op andere schaal, eigenlijk is het niet meer dan een stapje. 
Maart 2014

vrijdag 21 maart 2014

Zakje kleur


Er moest even wat kleur tegenaan gegooid worden. Dat kan snel, eenvoudig en doeltreffend.


donderdag 13 maart 2014

Zwartgallig


Het ziet er hier niet al te rooskleurig uit. De protesten houden aan, nemen toe, de onlusten worden grimmiger, er vallen doden en gewonden. De scholen gaan vroeger dicht, de sportactiviteiten zijn opgeschort. Als tegen het eind van de middag de sfeer agressief wordt, sluit men zich op in huis. Voornamelijk thuis met de kindjes, kom ik aan naaien en schrijven dus niet echt meer toe. Er rolden slechts wat snelle eenvoudige projectjes vanonder het machien vandaan, eigenlijk het vermelden niet waard. Allemaal zwart, terwijl we eigenlijk wel wat kleur kunnen gebruiken...

Hoezen voor het kussen van de hond, uit praktisch oogpunt in de kleur van de hond.Van een doodgewoon maar o zo comfortabel shirt tekende ik het patroon en maakte er een doodgewoon maar o zo comfortabel kopie van. Ik gebruikte een restlapje zwart, voegde wat paspel toe en accentueerde het lengteverschil tussen voor en achter. 


zaterdag 1 maart 2014

Ik ken haar niet. 
Zij kent mij niet. 
We hebben elkaar nooit gezien.
We hebben elkaar nooit gesproken. 

Toch kent ze me.
En ken ik haar.
De kracht van het geschreven woord.

Ze las en voelde mijn verdriet.
Ze gaf mijn woorden vorm en ziel.

Zo heel precies, zo heel erg mooi,
Zo onbeschrijflijk lief...Een schitterend gemaakt boek voor dierbare herinneringen. Dank je wel Khadetjes...